Add hozzá ikonunkat az asztalodhoz! Lehetőséged van kitenni az indító ikonunkat az asztalodra, így gyorsan elérheted portálunkat!
Hozzáadás az asztalhoz!
Eladó lakások, kiadó albérletek

Az ingatlanROBOT.hu adatvédelmi szabályzata

Ami még érdekelhet Használati feltételek Bankkártyás fizetés - Tájékoztató Cookie szabályzat

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Tower Immo Kft. (1025 Budapest, Vöröstorony utca 2-4 , a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Tower Immo Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi linken:
Adatvédelmi szabályzat

A Tower Immo Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokról kellő időben értesíti felhasználókat.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tower Immo Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tower Immo Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tower Immo Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

A Tower Immo Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Tower Immo Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Vöröstorony utca 2-4

Adószám: 14700356-2-41
Cégjegyzékszám : 01 09 915793
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Telefon: +36 (70) 627 3425
E-mail: info@ingatlanrobot.hu

Adatvédelmi tisztviselő
Név: Szilágyi Róbert
Telefonszám : +36 (70) 627 3425


A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció során megadandó kötelező személyes adatok
név, telefonszám, e-mail cím

Előfizetéses szolgáltatásokhoz szükséges számlázási információk:
számlázási név, számlázási cím, adószám

Postázást igénylő szolgáltatások megrendeléséhez ( molinó )
postázási név, postázási cím

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
név, telefonszám, e-mail cím

Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatok
Az ingatlanROBOT.hu portál a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja ügyfeleinek. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az ingatlanROBOT.hu portál a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az ingatlanROBOT.hu portál nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az ingatlanROBOT.hu oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Hírlevelünkre fel és leiratkozhat bejelentkezés után, a személyes adatai módosítása menüpontban.
A kiküldött hírlevél láblécében is megtalálja a leiratkozáshoz szükséges elérést.

Technikai adatok

A Tower Immo Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • - változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Tower Immo Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Tower Immo Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tower Immo Kft. az adatkezelés során megőrzi
 • - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:
 • - információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • - megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online bejelentkezés igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • - megkönnyítik a weboldal használatát;
 • - minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az ingatlanROBOT.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott e lérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az ingatlanROBOT.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is . A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az ingatlanROBOT.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A COOKIE szabályzatunkat a elérheti a következő elérésen:
Cookie szabályzat

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A Szolgáltató által elkért és kezelt adatokat a megrendelt szolgáltatás teljesítését követő legfeljebb 5 évet követően töröljük rendszereinkből.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Tower Immo Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • - 2011. évi C X II. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • - Az Európai Parlament és a Tanács (E U) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR );
 • - 2013. évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • - 2000. évi C . törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • - 2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • - 2013. évi C C X X X V II. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngésző programmal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak és melyeket az ingatlanROBOT.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az oldal használata során, belépéskor és kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az ingatlanROBOT.hu és portál fejlesztői férnek hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A rögzítésre kerülő adatokhoz hozzáférnek:
Tower Immo Kft. az ingatlanROBOT.hu tulajdonosa
OkosamaStar Bt. az ingatlanROBOT.hu fejlesztője

A Tower Immo Kft. a partenereivel kötött szerződések mindig tartalmazzák a titoktartási záradékot, mely szerint a partnerek tudomására jutott személyes információkat nem adhatják tovább, azokat más célra nem használhatják fel.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
A Tower Immo Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • - az adatkezelés céljai;
 • - az érintett személyes adatok kategóriái;
 • - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • - a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • - a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • - az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • - az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Tower Immo Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tower Immo Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • - a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • - a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • - vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Tower Immo Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • - az adatkezelés jogellenes , és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is . Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( NAIH ) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, P f.: 5. Telefon: 06 1 3911400 Fax: 06 1 3911410 E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Tower Immo Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ha kérdésed, észrevételed van, lépj velünk kapcsolatba!
Kapcsolat