Használati feltételek

Bankkártyás fizetés - Tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat
Cookie szabályzat

Kedves Felhasználó!

Az ingatlanROBOT.hu oldalon elérhető internetes szolgáltatás igénybevételével Ön az alábbi feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, figyelmesen olvassa el szabályzatunkat és amennyiben e feltételekkel nem ért egyet, ne hirdessen oldalunkon.

Az ingatlanROBOT.hu portálon kizárólag eladó vagy kiadó ingatlan hirdetések adhatók fel. Fenntartjuk a hirdetések, reklámok és egyéb, elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az:
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • nem ingatlan témájú apróhirdetés;
 • nem a rovat jellegének megfelelő hirdetés;
 • jogszabályba ütköző hirdetés;
 • a netikett szabályaival ellentétes vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú hirdetés, amely nem nyújt kellő információt vagy a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • oldaláról kimutató internetes linket tartalmaz;
 • a hirdetések szöveges részében nem csak a hirdetett ingatlannal kapcsolatos információk szerepelnek, hanem egyéb szolgáltatások, reklámok is;
 • a tartalom technikai problémát okoz oldalunkon, vagy nem megfelelő formátumú;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan információ, melyet hatályos jogszabály tilt;
Az ingatlanROBOT.hu üzemeltetője fenntartják magának a változtatás jogát mind a weboldal, mind pedig az azon szereplő apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

Ingatlanirodákra vonatkozó kiegészítő szabályozás
Automatikus áttöltés
Automata áttöltés/import esetén az előfizetés indulásakor az összes hirdetést átemeljük az ingatlanROBOT.hu portálra. Az első áttöltést követően a hirdetések tömeges letörlése, majd újbóli áttöltése (előrehelyezése) szabálytalan hirdetési tevékenységnek minősül. Az érdeklődők számának ilyen - más hirdetők kárára történő - fokozása az előfizető eltiltását eredményezheti. A portál algoritmusa az ilyen jellegű tevékenységet folyamatosan figyeli és blokkolja. A havonta maximálisan feladható új hirdetések száma az előfizetett csomag méretének 40%-a.

Fényképek
2012 május 15-től az igatlanROBOT.hu portálon a logóval, feliratokkal ellátott valamint bekeretezett fényképek feltöltése nem engedélyezett.

Magánszemélyek részére - Tudnivalók a fizetett szolgáltatásokról

Az ingatlanROBOT.hu weboldalon magánszemélyek ingyenesen hirdethetnek (egyidejűleg maximum 2db hirdetés feladása lehetséges). További hirdetések feladása valamint bizonyos szolgáltatások igénybevétele térítés ellenében lehetséges (fizetni bankkártyával, postai csekken vagy banki utalással lehetséges). Fontos, hogy minden szolgáltatásunkért előre kell fizetni. Utólag semmilyen díjat nem kérünk! A szolgáltatások csak a befizetett díjak megérkezése után aktiválódnak. (Utóbbi időben több visszaélésről hallani, amikor ingyenes hirdetésként reklámozzák a szolgáltatást, majd 30nap után nagy összegű számlát küldenek a hirdetőnek. Nálunk ilyen nincs!)

A Felhasználók jogai és kötelezettségei

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is. Az ingatlanROBOT.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele az ingatlanROBOT.hu kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Felhasználó elfogadja, hogy az ingatlanROBOT.hu e-mailt küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés módosításához, törléséhez szükséges linkkel. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak. Az ingatlanROBOT.hu nem köteles ellenőrizni az általa hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Jogunkban áll, a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket előzetes értesítés nélkül törölni, illetve a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát végrehajtani.

Adatvédelmi szabályzat

Az ingatlanROBOT.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Az ingatlanROBOT.hu használata önkéntes.

A kezelt adatok köre

Az ingatlanROBOT.hu oldalon feladott hirdetésekhez, az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: e-mail cím, telefonszám és bizonyos szolgáltatások esetén a számlázási adatokat. A telefonszám és e-mail cím megadása kötelező. A telefonszám nyilvánosan megjelenítésre kerül, az email cím megjelenítése azonban opcionális. Email címét hirdetései módosítása és törlése vonatkozó link megküldése végett kérjük el. Ha azonban hirdetésére érdeklődőktől nem kíván emailt kapni az email címét nem jelenítjük meg hirdetésében.

Az ingatlanROBOT.hu kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy a hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsuk a megfelelő, színvonalú kiszolgálást illetve, hogy a Felhasználók vonatkozásában esetenként piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzünk.

Az ingatlanROBOT.hu a személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Védjegyoltalom és szerzői jog

Az ingatlanROBOT.hu weboldala, az azon megjelenő valamennyi információ, képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a domain tulajdonosa (Tower Invest Kft ) kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felelősség kizárása

Az ingatlanROBOT.hu weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállalunk. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Az ingatlanROBOT.hu és üzemeltetője semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által használt keresési paraméterek és a feladott hirdetések alapján összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket készítsen. A weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal bármely részét tetszőlegesen átalakítsa, megszüntesse, vagy kiegészítse, illetve a szolgáltatást részben, vagy egészében megszüntesse.

A weboldal használatára vonatkozó egyéb rendelkezés

Az ingatlanROBOT.hu fenntart magának minden jogot a weboldal illetve az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. A Felhasználó a Hirdetési Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a hirdetés keretében feltöltött fényképek tekintetében az Üzemeltetőt korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés) illeti.

Az ingatlanROBOT.hu portálon (ingatlanközvetítő, ingatlanfejlesztő és –beruházó cégek) előfizetési díj ellenében több hirdetést adnak fel egyszerre, valamint a hirdetés hatékonyságát növelő szolgáltatásokat rendelhetnek meg.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetésével késedelembe esik, Üzemeltető 30 napra inaktiválja a hirdetéseket. Ha az Ügyfél a 30. napot meghaladóan sem fizeti meg a Szolgáltatás díját akkor az Ügyfél összes hirdetését töröljük.

Amennyiben az Előfizető olyan szolgáltatást vesz igénybe, melynek feltétele harmadik féllel (pl. XML szolgáltatóval) megkötött érvényes szerződés megléte, az Előfizető nem követelheti a már befizetett szolgáltatási díj visszatérítését, amennyiben a harmadik féllel kötött szerződése bármilyen okból megszűnik.

A díjköteles szolgáltatások aktiválásához az előfizetési díjak Üzemeltetőhöz történő beérkezése szükséges. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt az Üzemeltető bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen az előfizetést megrendelő céggel/személlyel.

A portál a Hirdetési szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani a módosítással érintett hirdetők előzetes értesítése mellett. A módosításokat azok hatálybalépése előtt legalább 14 nappal a weboldalon közzétesszük. Az új ügyfelek számára a módosított szabályzat a közlés napján válik hatályossá.

Számlázás
Hozzájárulok, hogy az ingatlanROBOT.hu részemre elektronikus számlát állítson ki, melyet email-ben küldd meg részemre.

Mi az az elektronikus számla?
Az e-számlával kapcsolatos előírásokat a következő törvényi helyek szabályozzák:
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • Elektronikus számlával kapcsolatos rendelkezésekről szóló 46/2007. (XI. 29.) PM
 • 24/1995 (XI.22.) PM rendelet

A szabályozás pontosan leírja az elektronikus számla adattartalmát (mely megegyezik a papír alapú számlával), és kezelésének módját.

Hogyan tudom ellenőrizni az e-számla hitelességét?

Ehhez a művelethez az elektronikus számlát Adobe Acrobat Reader nevű PDF olvasóban kell megnyitnia, amit ingyenesen letölthet innen: http://get.adobe.com/reader/.
 • Megnyitás után kattintson a lap bal szélén, felül található függőleges ikonsor harmadik elemére:Aláírások.
 • A megnyíló felületen kattintson jobb gombbal az első (legfelső) elemen ("Hitelesítette: KBOSS.hu Kft.").
 • A felugró menüből válassza az "Aláírás tulajdonságok megjelenítése" menüpontot.
 • Az "Aláíró" fülön a tanúsítvány, míg a "Dátum/Idő" fülön az időpecsét hitelességét ellenőrizheti.

Apróhirdetés

Az ingatlanROBOT.hu portálon történő apróhirdetés feladás közvetített szolgáltatás keretében valósul meg.

Jelen szabályzat 2015. február 1. napján lép hatályba.
Közététel dátuma: 2015. január 23.

Ha kérdése, észrevétele van, kérem lépjen velünk kapcsolatba!